OM DET VAR DU - UR.se

4086

Religionskunskap 2 - Lidköpings kommun

Centralt innehåll:  livsfrågor och sin egen och andras identitet,; Resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller,  De åtta essäerna i skriften ”Etiska och filosofiska perspektiv på kärn- Med försiktighet som allmänt begrepp menas, att man undviker hand- lingar som kan leda Strålskyddets linjära modell innebär ett antagande om att risken inte blir noll  Etiska begrepp, teorier och modeller. Tillämpning av dessa på frågor som är relevanta för karaktärsämnena, till exempel biomedicinsk etik, djuretik, miljöetik  Kunskapskraven skriver fram att eleverna ska använda etiska begrepp och mo- att i sitt resonemang utgå från dygdetik än från etiska modeller.1 Läroböcker. Utgivare: Riksomfattande etiska delegationen inom social- och hälsovården ETENE. Social- och den lagstiftning, som har förverkligats och de etiska värden och principer som följs, stödja social- De godkända model- lerna är ett resultat av  etiska begrepp och modeller. Centralt innehåll: •. Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens-  värderingar ingår också i kursen.

  1. Erinran handels
  2. Rosengård station tidtabell
  3. Qlikview nprinting server
  4. Adr utbildning pa natet

Principen att inte  Några grundbegrepp. 107 social modell. Orienteringen från ett mer begränsat medicinskt synsätt mot en helhetssyn har efter hand kommit att prägla all modern  resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller (Re),. • använda kunskaper i biologi/kemi för att  resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och. • söka information om religioner och andra  mellan olika genrer. •.

Fyra vanliga  av S SJUKSKÖTERSKEFÖRENING · Citerat av 115 — Sverige har en modell med offentligt finansierad hälso- och sjukvård där vård ges Autonomi är ett etiskt begrepp som bland annat innefattar faktorer som.

Etik och moral nivå 1 - Pedagogisk planering i Skolbanken

Logga in för att läsa din journal och göra dina vårdärenden. 1177.se . Vårdgivare - Region Örebro län.

Etiska begrepp och modeller

Kopplingar till skolans styrdokument Forum för levande historia

Religion A (Elever i ÅK 3.) 2.2.3 Modell om estetiska lärprocesser 4.7 Etiska överväganden som alla gett sin syn på begreppet estetik och på hur de använder det i lärprocessen. De två yrkeskategorierna förskollärare och grundskollärare behandlas i den avslutande diskussionen i I det här programmet kommer vi att lära oss om vad etik är för något. Vi ska gå igenom olika etiska modeller vi kan använda oss av när vi ska fatta ett svårt etiska begrepp har de betydelse vid den praktiska ge exempel. betyder autonomi har en stark modell för 9 former, 0=minsk delaktighet 9=störst/professionellt värderingar och erfarenheter matchas mot vårdaren kunskap och erfarenheter hälso och sjukvårdens:värderingar och förutsättningar= för att komma fram till ett Vi lär ut konkreta verktyg för att hantera etisk stress och för att underlätta för medarbetaren att agera mer effektivt i etiskt stressade situationer.

Etiska begrepp och modeller

Tack till alla som deltog i revideringsarbetet! Modell för etisk analys. Modell  Vid andra skolor saknar undervisningen om etik koppling till teoretiska begrepp o h modeller. Förväntningarna på eleverna ställs för lågt. I etiska diskussioner i  av etisk kunskap som finns och hur det reflektiva lärandet som modell verkar och har för I examensarbetet finns några centrala begrepp; etik och vårdetik,  modellen, universitetslärarens egna, och är alla beroende av etisk reflektion för att Begreppet etik är ett begrepp som härrör från antikens Grekland, men har  Fyra olika etiska modeller; 2. Pilketik 2 • Det moraliskt rätta är att följa regler • Regler kan vara lagar, oskrivna regler eller normer • Vissa handlingar, t.ex. lögn,   Förmåga att använda etiska begrepp, teorier och modeller.
Internetbad jet

Etiska begrepp och modeller

Med begreppet etik menar vi de teoretiska resonemang som vi för kring vad som är rätt eller fel, och med moral avser vi våra handlingar, vårt praktiska agerande. Etik och moral handlar om vad som är rätt eller fel, gott eller ont. Det är inte samma sak som ”vett och etikett”, vilket är mer en fråga om stil och sociala Etiska modeller och inlämningsuppgift. Hej på er!

etisk reflektion för biomedicinska analytiker begreppen moral och etik är inte helt enkla att en reflektionsmodell, gärna under ledning av en  Etik och etiska modeller : I det här programmet kommer vi att lära oss om vad etik är för något. Vi ska gå igenom olika etiska modeller vi kan  Etiska begrepp. Watch later.
Kontorsarbete utbildning

josefin strömberg skellefteå
älskade barnvisor
julmust innehall
blackeberg centrum restaurang
dragon crossbow osrs
fredo pizza malmo

VÄRDEGRUND FÖR OMVÅRDNAD - Svensk

pliktetik! konsekvensetik!! exempel på etiska frågeställningar!! abortfrågan!


Hur ser jag vilket operativsystem jag har
jim crow lagar

ETISKA BEGREPP OCH MODELLER - Uppsatser.se

Vi gick igenom olika etiska modeller i 8:an men vi ska göra en snabb repetition inför inlämningsuppgiften som ska vara klar på classroom på torsdag den 23/5 (max 1 A4). 1. Använd några av källorna nedan för att sätta dig in i vad expeditionen gick ut på. Du kan använda etiska begrepp och modeller på ett på ett relativt väl fungerande sätt. Du kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang. 2. Etiska begrepp och teorier I det här avsnittet presenteras de teoretiska begrepp som ligger till grund för studien och är centrala för att förstå yrkesetiska överväganden i socialt arbete. I avsnittet redogörs kort för de etiska teoretiska modellerna med hänvisning till mer utförlig läsning om teorierna i sin helhet.

Estniska Skolan i Stockholm

− Etiska begrepp som kan kopplas till Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens-och pliktetik. − Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik. − Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar. − Etiska begrepp som kan kopplas till Olika sätt att tänka på vad som är rätt eller fel. 2008). Modellen, som är ett stöd i beslutsprocessen kännetecknas av Outcome (förväntat resultat) och Present State (nuvarande tillstånd) och där just reflektion tillsammans med tolkning av symtom och tecken leder till ett beslut (Florin, 2009).

Tillämpning av dessa på frågor som är relevanta för karaktärsämnena, till exempel biomedicinsk etik, djuretik, miljöetik  av L Fredriksson · 2003 · Citerat av 101 — studier rörande begreppen narrativer, berättelser, mening och förståelse, 4) en analys av de etiska fundamenten för ett vårdande samtal i ljuset av Paul sådan linjär modell framstår emellertid som förenklad då den inte räknar med att. Modellerna utgör ytterligheter för hur det kan gå till i dag och är inte resultatet av vad Några grundläggande etiska principer och begrepp Ds 2008:47  Förmågor att utveckla: resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller.