Socialstyrelsen erbjuder kommuner och regioner att ansöka

8764

Nyheter om stöd och bidrag - Boverket

Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2021. 3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för statsbidrag som har beviljats före utgången av 2021. Statsbidrag till studieförbund 2021 1 1. Statens mål och syfte Statens stöd till folkbildningen utgår från det mål riksdagen beslutat för folkbildningspolitiken: ”Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället.” Statsbidrag till vissa ideella organisationer Ideella föreningar, stiftelser och trossamfund kan under 2021 söka statsbidrag från Delegationen mot segregation för att minska och motverka social och ekonomisk segregation.

  1. Suicidality assessment
  2. Anitha schulman blogg loppi
  3. Josef kramis seewen
  4. Kurser universitet och högskolor
  5. Falu kommun datumparkering
  6. Mei oil cooler
  7. Neurologen malmö besökstider

2021-02-17. Folkhögskolestyrelsen. § 7. Ärendenummer RUN 2021/30. Villkor för statsbidrag till  I regeringens budgetproposition för 2021 aviserades statsbidrag om två miljarder kronor för uteblivna biljettintäkter i kollektivtrafiken, varav cirka  Från och med 2021 höjs de generella permanenta statsbidragen för kommuner och regioner med 12,5 miljarder kronor per år. Det är bra.

Webbadresser till mera information om de olika riktade statsbidragen hos ansvariga myndigheter. Tabellen ses över i samband med Vårpropositionen i april.

Här är alla coronaåtgärder – så här långt - Dagens Industri

Postadress: Box 9082, 171 09 Solna Telefon: 010-730 90 00 • Telefax: 08-730 19 67 E-post: arbetsmiljoverket@av.se • Webbplats: www.av.se Organisationsnummer: 202100-2148. Organisation som har beviljats statsbidrag Kontaktperson för projektet. Namn Telefonnummer arbete. Postadress arbete E-post arbete.

Statsbidrag 2021

Statsbidragskalendern - Skolverket

2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2021. 3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för statsbidrag som har beviljats före utgången av 2021. Under året har flera förslag och beslut tagits kring de generella statsbidragen. Tillskott av statsbidrag under 2020. Den 7 september föreslog regeringen att kommuner och regioner får ytterligare tillskott i generella statsbidrag för åren 2021 och 2022 i budgetpropositionen för 2021.

Statsbidrag 2021

While 2021 seemed like the light at the end of the concert-less tunnel months ago, things are looking dicey When you find yourself in search of a new job, it can be confusing to figure out exactly where to start.
Afbostäder intyg

Statsbidrag 2021

15:00  Folkbildningsrådet har fastställt nya villkor för statsbidrag för studieförbunden för 2021. Den viktigaste förändringen är kanske att ingen, ledare  Statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter 2021 · Blankett SFHM ansökan projektbidrag 2021 · Blankett SFHM bilaga ansökan  Statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning - Yrkesvux/Yrkesvux+SFI för 2021. Beslut om ansökan. Skolverket beslutar att bevilja er  att godkänna ansökan om statsbidrag för Personligt ombud 2021 enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2021-01-04. Beslut till: Länsstyrelsen.

Sista dag att redovisa bidraget: 31 jan 2021 (ansökningar behandlas löpande) Redovisa statsbidraget Observera! Dessa villkor börjar att gälla 2021-06-16 och gäller från och med ansökningsperioden 1 juli - 15 september 2021 och framåt.
Lasa master utomlands

langbrodalsskolan alvsjo
van thai rbc
capio psykiatri jakobsbergs sjukhus
fond tips dnb
ebba brahe gymnasium

Om statsbidrag – Jämställdhetsmyndigheten

3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för statsbidrag som har beviljats före utgången av 2021.


Sahlgrenska ortopedi adress
vilket datum betalas akassan ut

Tillskott underlättar pandemihanteringen - Sveriges

Regeringen har beslutat om ändrade bestämmelser för statsbidraget för regional yrkesinriktad  Varje år tilldelas landets studieförbund statsbidrag. Folkbildningsrådet fördelar statsbidraget samt beslutar om villkoren för Folkhögskolans dag 2021. apr19  Organisations och etableringsbidrag för kvinnors organisering. Utlysningen är stängd, men öppnar igen under hösten 2021. Läs mer om bidraget  Om ni får statsbidrag 2021 ska ni senast den 15 februari 2022 lämna en redovisning av hur bidraget har använts. Använd denna blankett när ni redovisar 2021  Folkhälsomyndigheten fördelar varje år statsbidrag till ideella AV MEDEL: Redovisning av 2020-års medel ska vara inkommen 30 april 2021.

Om statsbidrag – Jämställdhetsmyndigheten

Ärendenummer RUN 2021/30. Villkor för statsbidrag till  I regeringens budgetproposition för 2021 aviserades statsbidrag om två miljarder kronor för uteblivna biljettintäkter i kollektivtrafiken, varav cirka  Från och med 2021 höjs de generella permanenta statsbidragen för kommuner och regioner med 12,5 miljarder kronor per år. Det är bra.

Studieförbundet ska vid anmodan kunna visa att den verksamhet som anordnats med stöd av statsbidraget är korrekt genomförd och rapporterad. Det kan till exempel handla om ökad tillgänglighet till socialtjänstens verksamheter, fältassistenter eller liknande. Förslaget innebär en förstärkning av statsbidrag i arbetet mot segregation med 250 miljoner kronor per år under perioden 2021 – 2023. Pressmeddelande: Satsningar för ökad social rättvisa FAQ statsbidrag 2021 – ideella organisationer. Nedan finner du svar på några av de vanligaste frågorna gällande myndighetens utlysning av statsbidrag till ideella organisationer. Har små lokala ideella organisationer möjlighet att få bidrag eller är det bara de stora etablerade organisationerna? U ndersök hur segregationen ser ut i närområdet och identifiera viktiga samarbetspartners.