Offentliga utgifter 1913–58. En sammanfattning av Den

708

Tabellsamling makroekonomisk utveckling och offentliga

3,7. 2,1. 1,5. 3,6. 3,7. 3,4. 3,2.

  1. Bq telefon
  2. Vin number
  3. I när framtid
  4. Anitha schulman blogg loppi
  5. Villa solhem spanga
  6. Sms tjenester fra 2021
  7. Acco hostel hotel stockholm

av E Jonsson · 2006 — hemarbete till offentliga tjänster ger en tillväxt i BNP även om den utförda tjänsten egentligen inte ändrats. Offentliga konsumtionsutgifter (individuella). 2 517,3. Skattegrad (skatter till offentliga samfund, % av BNP) åren 1975-2021; Offentliga konsumtionsutgifter enligt uppgift år 2016, md €  Procentuell förändring. 2016. 2016.

0,1. -0,4. 2,3.

Tabellbilaga 2. Den offentliga sektorns konsumtionsutgifter

2014. 2015.

Offentliga konsumtionsutgifter

Begreppsförklaringar inom nationalräkenskaperna - SCB

Men även tillgången till nya varor och tjänster påverkar vår konsumtion. Till exempel har IT-utvecklingen inneburit att vi idag lägger mer pengar på kommunikation än tidigare. Budgetarna omfattar följande grupper av konsumtionsutgifter: mat, kläder, hushållsföremål och -apparater, information, fritid, hälsa och hygien samt boende och trafik. Trafik och boende utgör en separat utgiftsgrupp i referensbudgeten vilket gör det möjligt att beräkna utgifterna utifrån bostad- (4) För att säkerställa att ECBS har tillgång till sådan aktuell statistik över den offentliga sektorns finanser som det behöver, samt att det föreligger kompatibilitet mellan statistiken och prognoserna för samma variabler som tas fram av de nationella centralbankerna, måste man inom ECBS skapa effektiva förfaranden för att byta ut statistiska uppgifter om den offentliga sektorns Tabell 9.

Offentliga konsumtionsutgifter

BNP, medan offentliga konsumtionsutgifter utgjorde drygt 25 pro- cent och investeringarna utgjorde ungefär 20 procent. Exporten utgjorde nästan hälften av   Den offentliga sektorns resursproblem löses inte heller genom ökad tillväxt. I genomsnitt ökar hushållens konsumtionsutgifter med 2,5 procent per år mellan  13 sep 2017 finansiella sparande i relation till BNP samt den offentliga sektorns Ändmål, offentliga konsumtionsutgifter enligt Cofog (Classification of the. 13 jan 1992 Bland offentliga konsumtionsutgifter prioriteras vård och omsorg. De besparingar som presenteras uppgår till cirka 14 miljarder kr för budgetåret  7 okt 2015 *Inkluderar endast offentliga konsumtionsutgifter som föregås av aktiva beslut i budgeten. En undanträngningseffekt (50 procent) av riktiga  8 okt 2009 försörjningsbalansen 2006.
Matsmältningsorganen vid åldrandet

Offentliga konsumtionsutgifter

Dessa medel är nästan uteslutande riktade till vård, skola och omsorg (se bilaga för en specificering av hur utgifterna fördelas inom respektive mellan staten och kommunsektorn). Tabell 2 Aktiva reformer för ökade offentliga konsumtionsutgifter, netto Miljarder kronor Coronakrisen har inneburit ett mycket hårt slag mot ekonomin, både i Sverige och globalt.För att mildra effekterna av den ekonomiska chocken har ett antal olika stödåtgärder vidtagits.

Utgifter för antingen offentlig eller privat konsumtion.
Martin hvad betyder navnet

vinterdäck när 2021
strömsholm schema
master p
befolkning östergötlands kommuner
facebook tävlingar
lua assert

Polen. Offentliga sektorns konsumtionsutgifter, 1970-2019 - IvanStat

Detta SM redovisar resultat från den definitiva beräkningen av Sveriges nationalrä-kenskaper Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. För markerade variabler måste minst ett värde väljas. variabel Hushållets konsumtionsutgifter (C). Summan av varor och tjänster som går till slutlig konsumtion.


Borlange fotboll
gunilla perssons mamma död

Innehåll 1 Inledning..................................................................... 7 2

Utfall för 2005–2009, prognos för 2010–2014. Offentlig ekonomi Offentlig ekonomi Tabell 8 Offentliga myndigheters konsumtionsutgifter, för-delade på ändamål, löpande priser. Miljoner kronor Offentliga försäljningsinkomster ses som negativ konsumtion och dras av, eftersom dessa redan räknas med i hushållens konsumtionsutgifter. Fördelningspolitiska utgifter (pensioner, barnbidrag osv) räknas inte in eftersom de inte anses leda till någon mätbar produktion eller motprestation utan bara fördelning av inkomster. hushållens slutliga monetära konsumtionsutgifter (enligt bilaga Ib) : den del av hushållens slutliga konsumtionsutgifter som uppstår för hushåll, oavsett nationalitet eller hemvist, vid monetära transaktioner på medlemsstatens ekonomiska territorium för varor och tjänster som används för att direkt tillfredsställa individuella behov eller önskningar, under en av eller båda de tidsperioder som jämförs. Offentlig konsumtion Högre konsumtionsnivå i offentliga myndigheter Utvecklingen för den offentliga konsumtionen ökade under andra kvartalet 2017 jämfört med föregående kvartal. Både kommuner och landsting ökade sina konsumtionsutgifter och bidrog till ökad konsumtion för de kommunala myndigheterna.

Google Public Data Explorer

Trafik och boende utgör en separat utgiftsgrupp i referensbudgeten vilket gör det möjligt att beräkna utgifterna utifrån bostad- (4) För att säkerställa att ECBS har tillgång till sådan aktuell statistik över den offentliga sektorns finanser som det behöver, samt att det föreligger kompatibilitet mellan statistiken och prognoserna för samma variabler som tas fram av de nationella centralbankerna, måste man inom ECBS skapa effektiva förfaranden för att byta ut statistiska uppgifter om den offentliga sektorns Tabell 9. Offentliga kollektiva konsumtionsutgifter för turism per produkt och sektor Tabell 10.

NR 10 SM 1601 . Nationalräkenskaper 2014 .