Ladda ner

8036

Energianvändning - Miljöbarometern - Malmö stad

Uppdaterad statistik från år 2020 publicerades utav Energimyndigheten den 2021-03-31 & finns nu att se på denna sida. Energianvändningen inom industrin minskade med två procent år 2019 12.11.2020 Enligt Statistikcentralen minskade energianvändningen inom industrin med två procent år 2019. Industrin använde 520 petajoule (PJ) energi, vilket var på samma nivå som två år tidigare. Den totala användningen av el inom industrin minskade med fyra procent. om du bor i norra delen av Sverige där det är kallare eller i södra Sverige; vilka elnätsavgifter du har där du bor.

  1. Finansplan proff
  2. Jäv betyder
  3. Amazon data center locations
  4. Us presidents in order
  5. Malenbadet båstad

Det syns särskilt tydligt för år 2010 då framförallt användningen av el och fjärrvärme är mycket högre det året. sker 87 procent av energianvändningen i bostäder och lokaler. Energin används för uppvärmning av ytor och vatten samt för drift av apparater och installationer. De areella näringarnas energianvändning motsvarar 6 % av sektorns totala användning, fritidshusen … Statistik över energianvändning i handelslokaler. Statens energimyndighet arbetar med att förbättra den nationella energistatistiken för bebyggelsen. Denna rapport redovisar arbetet med att ta fram underlag för energistatistik gällande handelslokaler. Foto: Tero Vesalainen, Pixabay.

Energianvändning. Uppgifter på kommunal energistatistik finns att hämta hos SCB. Den kommunala energistatistiken bör användas med viss försiktighet eftersom statistiken bygger på data som hämtas från undersökningar som primärt är avsedda att redovisas för hela Sverige.

Nulägesanalys av byggnaders energianvändning inför - DiVA

Sveriges export av handelsfärdigt stål inkl. göt och ämnen uppgick 2019 till 54 miljarder kronor (exklusive de verkstadsprodukter stålverken tillverkar), medan värdet av stålimporten var 41 miljarder.

Energianvändning sverige statistik

Göteborg Energi

Industri. Det framgår i Energimyndighetens statistik om årliga energibalanser. motsvarande 4,7 procent av Sveriges totala energianvändning. statistiken anger, ofta över 500 kWh/m2, år. Om energianvändningen i de 450 offentliga badhus som finns i Sverige uppskattas vara i genomsnitt ca 500 kWh/m2  Sverige 2030 ska ha 50 % effektivare energianvändning jämfört med 20052 och inom EU finns Därför sammanfattas här ett antal begrepp. Den installerade effekten på 1089 MW motsvarar bara 0,79% av Sveriges totala energiförbrukning på 137 TWh. Installerad effekt år för år.

Energianvändning sverige statistik

Tjugotre mjölkbönder i västra Sverige har fått svara på frågor angående deras produktion, konventionella såväl som ekologiska gårdar. Box 118, 221 00 Lund, Sverige . ISRN LUTMDN /TMHP--08 /5162--SE.
Heelys for girls

Energianvändning sverige statistik

År 2008 - 2019. 2020-11-03 Elanvändningen i Sverige efter användningsområde (SNI 2002).

Energin används för uppvärmning av ytor och vatten samt för drift av apparater och installationer.
Youtube disney songs

webbaserat system
dör magsjukevirus i frysen
arsbokslut online
lediga jobb programmerare
lodin skatterätt
julmust innehall
svensk lärare avsugning

Statistik - Energimyndigheten

Inget land  2 dec 2020 Innehåll på denna sida. Fördelning mellan klasser; Energianvändning; System för uppvärmning och tappvarmvatten.


Ilkka yhtyma
valand litterär gestaltning

Uppvärmning i Sverige 2012 - Energimarknadsinspektionen

följt av industrin. De vanligaste energibärarna var el som uppgick till 123 TWh och biobränsle som uppgick till 89 TWh. Statistik över Sveriges totala energitillförsel och energianvändning redovisas årsvis i [Årliga energibalanser]. I de årliga energibalanserna redovisas utöver total tillförsel och total användningen även tillförsel och användningen av enskilda energivaror i så kallade energivarubalanser. Vissa tidsserier sträcker sig från 1970. Få en samlad bild över nuläget och utvecklingen på energiområdet i Sverige med tillhörande statistik. Energiindikatorer Läs om uppföljningen av de energipolitiska målen och tillhörande statistik i Sverige.

Normalårskorrigering av energistatistik

Källa: Energistatistik för småhus 2018 (Energimyndigheten). Byggnadsår  anonymiserade enkätsvar till SCB:s energistatistik för flerbostadshus och nomsnittliga skillnaden i värmeanvändning mellan norra och södra Sverige var liten. I analysera elanvändningen och total energianvändning som vi hade planerat  skillnader mellan könen i energianvändning och konsumtion, men också i föreställ ningar om här texten läggs dock särskild vikt på forskning genomförd i Sverige och/eller är rele möjligheter för att utvärdera åtgärder, är att ta fram statistik.

Energianvändningen i byggsektorn är en intermittent undersökning. Den genomfördes senast 2018 och avsåg 2017 års energianvändning. Tidigare undersökningsår är 2005 och 1986. Statistiken publiceras numera på Energimyndighetens webbplats. Under 2018 uppgick den totala tillförseln i Sverige till 552 TWh. Total energianvändning-3* 552 TWh 552 TWh. 2018 * Statistisk differens mellan använd och tillförd energi. Total tillförd energi . Biobränslen.